Veterinair specialist

Bij de internationale handel in bederfelijke goederen krijgt u te maken met diverse douaneformaliteiten. Onder deze formaliteiten valt ook de veterinaire controle. Hilyon begeleidt de fysieke controle voor u bij de keurpunten in de haven. Door dagelijks contact met de betrokken instanties worden goederen snel afgehandeld en is de keuring binnen 12 uur na lossing gereed.